Kategorier
Okategoriserade

Juristkonsult – ta in ett proffs under viss tid 

Företag har ett ansvar i att följa de lagar och regler som finns – och det är många boxar som ska bockas av gällande detta. Det kan handla om allt från arbetsmiljöfrågor vidare till avtalsjuridik och hela vägen till frågor som rör skatt och moms. 

Oavsett område så kan man också vara säker på att det handlar om komplexa frågor där en feltolkning dels kan innebära att man drabbas av rättsliga konsekvenser i form av vite, föreliggande eller exempelvis näringsförbud – eller om ekonomiska sådana. 

Det är därför viktigt att man gör rätt redan från början. Även misstag som sker utan uppsåt är misstag som bryter mot lagar och regler och som straffas i enlighet med dessa. Man bör således ta det säkra före det osäkra och se till att det finns juridisk kompetens inom företaget. 

Fördelar med en juristkonsult 

Vilket inte behöver betyda en fast anställning och en tung lönepost. Idag väljer många företag – även större sådana – att ta in en juristkonsult som hjälper till under viss tid och med speciella nyckelfrågor. Det kan handla om bokslut och rådgivning kring skatter och moms, det kan handla om att upprätta, granska och tolka avtal – eller om att få hjälp med förhandling inför en större affärsuppgörelse, 

Genom att välja en juristkonsult så väljer man dels att göra rätt för sig – men även att skaffa sig en massa fördelar inom de frågor vi ovan nämnde. En juristkonsult som specialiserat sig på exempelvis skattefrågor kan inte sällan hitta små incitament och undantag som kan leda till att man som företag kan betala in mindre i skatt än vad man i dagsläget gör. 

Det handlar också om lagliga metoder och om att, helt enkelt, följa de regelverk som finns. Oavsett vad det handlar om så kan en juristkonsult snabbt bli en nyckelspelare för svenska företag. Det är en ren investering.